English Magyar Slovenský

tevékenységek

1 Nyitókonferencia

Célja, hogy valamennyi érdekelt szervezet számára egyértelmű iránymutatást adjon a projekt jelentőségéről,fő céljairól. A konferencián bemutatásra kerül maga a projekt, a partnerség, a projekt célkitűzései és a megvalósítandó tevékenységek.
A nyitókonferencián ismertetésre kerülnek a stakeholder workshopok tervezett időpontjai, ezáltal folyamatossá téve a találkozást a részvevő érdeklődőkkel.
A nyitókonferencia részeként kerül megrendezésre a projekt nyitóértekezlete is a partnerek részvételével, ahol a projektmenedzsment és a pénzügyi menedzsment menetét és szabályait valamint a szakmai tevékenységeket és azok időzítését egyeztetik a partnerek a vezető partner irányításával.

2 Megvalósíthatósági tanulmány készítése a határon átnyúló információs rendszerről

A tanulmány célja, hogy megalapozza a határon átnyúló információs rendszert. A tanulmány keretében megismerjük a térségben élők igényeit a határon átnyúló közlekedésről szóló információs szolgáltatással kapcsolatban, megtörténik a szükséges adatgyűjtés (térségben élő lakosság kikérdezése), problémafeltárás (helyzetfeltárás) és a projektjavaslatok megfogalmazása. A dokumentum kitér a megvalósítási változatokra, azok költségeire, a javasolt technológiára és a fenntarthatóságra. Külön rész foglalkozik a rendszer létrehozásához szükséges adatok összegyűjtésével és az adatok (pl. GIS térképek, menetrendi adatbázisok) összehangolásának lehetőségével. A határon átnyúló információs rendszer megvalósítása a tanulmány eredményei alapján kezdődik meg. A tanulmány elkészítésének lépései:
1.Projektcélok meghatározása és egyeztetése a partnerekkel
2.Helyzetfeltárás a TRANSHUSK projekt eredményei alapján
3.Kiegészítő felmérések (a térségben utazók kikérdezése a tömegközlekedési információk elérhetőségéről és az intermodális
kapcsolatokról)
4.Helyszíni bejárások
5.Swot analízis
6.Cél elérését segítő projektjavaslatok elkészítése
7.Változatelemzés
8.A legmegfelelőbb változat "fejlesztési irány" kiválasztása
9.Ütemezés
10.Hatások elemzése

Letölthető tanulmány

3 Megvalósíthatósági tanulmány készítése a tömegközlekedés és a kerékpározás közötti kapcsolatok megteremtésére

A tanulmány az infrastruktúra és a hozzá tartozó szolgáltatások hiányosságaira fog rámutatni, és segítséget nyújt a problémák megoldására. Tartalmazni fogja a határ mindkét oldalán futó és tervezett kulcsfontosságú beruházások megvalósíthatóságát különös figyelemmel a fenntartható turizmusra.
A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. fogja elkészíteni a tanulmányt a magyar, IPP pedig a szlovák oldalon. Ezután a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. mint a tevékenység vezetője elkészíti a határon átnyúló elemzést az elkészült két anyag alapján.
A határon átnyúló megvalósíthatósági tanulmány a következőket fogja tartalmazni:
- Helyzetelemzés a térség közlekedéséről (külön tekintettel a turisztikai ajánlatokra és attrakciókra)
- Keresletelemzés, igényfelmérés a térségben a fenntartható közlekedésről és turizmusról.
- A meglévő fejleszési tervek és a fenntartható közlekedés és turizmus szervezeti hátterének elemzése a térségben.
- Jó gyakorlatok gyűjteménye
Az infrastruktúra és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások hiányosságainak felmérése: tevékenységlista készítése a helyi, regionális és határon átnyúló teendőkről a hiányosságok kiküszöbölésére és a határon átnyúló fenntartható mobilitás elősegítésére. A megvalósíthatósági tanulmányoknak tartalmazniuk kell legalább két kulcsfontossági beruházás kidolgozását (1-1 a határ mindkét oldalán).

Letölthető tanulmány

4 Workshopok szervezése a stakeholderek számára

A workshopok célja a helyi, regionális és térségi stakeholderek tájékoztatása a projektről, a projekt által elért eredményekről, és az érdeklődők bevonása a projekt tevékenységeibe.
A résztvevő stakholderek a következők: tömegközlekedés ágazatainak cégei, önkormányzatok, kerékpáros és turisztikai szervezetek stb.
Tevékenységek:
- Útmutató készítése a helyi és határon átnyúló workshopok megszervezéséhez;
- Stakeholder adatbázis készítése;
- Rendezvénynaptár készítése a projekt témájához releváns a térségben megrendezésre kerülő eseményekről;
- 3 helyi workshop szervezése, ami lefedi a projekt területét ( 2 magyar oldalon, Westpannon által szervezve és egy szlovák oldalon IPP által szervezve).

5 On-line útvonaltervező készítése (közösségi közlekedés, kerékpár)

Egy határon átnyúló online útvonaltervező alkalmazás kerül kifejlesztésre, ami lehetővé teszi, hogy a határon átnyúló tömegközlekedési utazások útvonalát meg lehessen tervezni és a járatok menetrendje rendelkezésre álljon. A rendszer alkalmas lesz a kerékpározásra vonatkozó információk megjelenítésére is (kerékpáros szolgáltatások, infrastruktúra, kölcsönző, kerékpárszállítási lehetőségek, ajánlott kerékpáros útvonalak, látnivalók megközelítése).
A rendszer megvalósításának lépései a következők:
1. Szoftver funkcionális tervezés, és logikai rendszerterv elkészítése;
2. Eszközök, és futtatási környezet megválasztása a fejlesztéshez;
3. Teszt környezet biztosítása;
4. Adatkatalógus létrehozása;
5. Adatgyűjtés: térképi és menetrendi adatok összegyűjtése;
6. Helyszíni felmérések, térképek pontosítása;
7. Tesztelés módszertanának kidolgozása;
8. Geoadatbázis létrehozása;
9. Geoadatbázis üzemeltetéséhez (adatfrissítés) szükséges infrastruktúra létrehozása;
10. Címadatbázis kezelő szoftver elkészítése;
11. Útvonaltervező és menetrend publikációs szoftver elkészítése;
12. Tesztelés;
13. Éles üzem indítása.

6 Kétnyelvű közlekedési információs weboldal létesítése

Egy kétnyelvű projekt weboldal kerül létrehozásra, ami tartalmazni fogja a projekt általános leírását, tevékenységeit, eseményeit és információkat a projekt partnerségéről. A weboldalon keresztül a nagyközönség számára is elérhetővé válnak az outputok, eredmények és minden egyéb releváns anyag.

A weboldal tartalmazni fogja a projekt tevékenységei során elkészült határon átnyúló útvonaltervezőt, térképeket és minden olyan közlekedési információt, ami a projekt szempontjából releváns.

7 Website és a közlekedési információk promóciója

Azért, hogy egyértelműek legyenek a projekt disszeminációs célkitűzései egy kommunikációs terv kerül a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. által kidolgozásra, ami tartalmazza a projekt kommunikációs irányelveit és feladatait. A kommunikációs terv tartalmazza azokat a sablonokat, amiket dokumentumok készítéséhez és találkozók szervezéséhez használnak majd a partnerek (word, excel, PPT, meghívó, találkozó jegyzőkönyv,részvevők listája) , valamint a projekt logóját is.


A projekt időszaka alatt 3 hírlevél kerül kiküldésre a stakeholderek részére, amik tartalmazzák az aktuális és lezárult projekttevékenységeket.

A nyitó- és zárókonferencia során egy-egy sajtókonferencia kerül megszervezésre a konferenciát szervező partner által, hogy a médiát is tájékoztassuk a projekt tevékenységeiről.

A projekt további disszeminációja céljából a projektpartnerek résztvesznek külső workshopokon és konferenciákon is, ahol képviselik és lehetőség szerint bemutatják a projektet, szinergiákat keresve más hasonló témájú projektekkel.


A projektben készül egy kétnyelvű információs brosúra a projektről, ami 300 példányban kerül kinyomtatásra. Ezzel egy időben elkészül a projekt roll-upja is.

BROSÚRA

ROLL-UP HU

ROLL-UP SK

BOOKLET

8 Zárókonferencia

A konferenciának két célja van:
- Összefoglalni a projekt eredményeit, következtetéseket levonni az eredményekből, felmérésekből és elemzésekből; megvizsgálni a cselekvési terveket az adott régiókban;
- Felhívni a résztvevők figyelmét a projekt eredményeire, azok hasznosítási lehetőségeire és a továbbfejlestzés lehetőségeire.
Az eseményre meghívást kapnak az érdekelt felek: szakmai, politikai képviselők, munkaadók, okt. intézmények, reg. intézmények, önkormányzatok és a tömegközlekedést ellátó szolgáltatók, civil szervezetek.