English Magyar Slovenský

Správy

Socio-ekonomická charakteristika – online aplikácia

Táto aplikácia prezentuje a tiež umožňuje vytvárať účelové grafické výstupy špecifických ukazovateľov (na úrovni LAU 1 alebo NUTS 3), ktoré boli použité v rámci "Štúdie uskutočniteľnosti s cieľom vytvoriť intermodálnych väzieb medzi verejnou a cyklistickou dopravou" (ďalej len "Štúdia"). Cieľom štúdie bola analýza dopravného systému v Maďarsko-Slovensko pohraničí so zameraním na udržateľný cestovný ruch.

Predmetom analýz boli:

 

Aplikácia je k dispozícii na nasledujúcom odkaze:

http://gis.donauregionen.net/transhusk_data

Naspäť