English Magyar Slovenský

Správy

Dopravné vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom – online aplikácia

Táto aplikácia predstavuje dopravné vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom, ktoré boli riešené v rámci projektov TransHUSK a Transhusk Plus (www.transhusk.eu). Aplikácia zobrazuje smerovanie a dochádzanie obyvateľov v Slovensko-maďarskom pohraničí. Údaje o dopravnom správaní obyvateľov v regióne so zameraním na cezhraničnú dopravu boli získané prostredníctvom: • Dopravno-sociologických prieskumov v domácnostiach (TransHUSK - rok 2013 a Transhusk Plus - rok 2014) a • Smerového dopravného prieskumu na vybraných hraničných priechodoch (TransHUSK - rok 2013). Dopravno-sociologické prieskumy v domácnostiach boli robené na základe dotazníkového prieskumu, ktorý zachytil vopred stanovenú vzorku populácie a opísal dopravné návyky populácie, v závislosti na ich sociálno-ekonomickom postavení. Prieskumy boli vykonané na Slovensku, rovnako ako v Maďarsku na konci roka 2013 a na konci roka 2014.

Cieľom smerového dopravného prieskumu na hraničných priechodoch bolo určiť intenzitu a smer cezhraničnej individuálnej mobility medzi Slovenskom a Maďarskom. Prieskum bol realizovaný v dňoch 8. a 13. októbra 2013 na nasledujúcich hraničných priechodoch:

 

Aplikácia je k dispozícii na nasledujúcom odkaze:

http://gis.donauregionen.net/transhusk_surveys

Naspäť