English Magyar Slovenský

Správy

Národný workshop v Trnave a Košiciach

Národné workshopy projektu na slovenskej strane riešeného územia sa uskutočnili za účelom informovania o predmete, cieľoch a výstupoch projektu Transhusk Plus.

podrobnejšie
SEMINÁRE PRE UDRŽATEĽNÚ DOPRAVU A JEJ PREPOJENIE NA CESTOVNÝ RUCH

Győr – Esztergom – Salgótarján – Miskolc V predchádzajúcej správe sme už informovali o tom, že v máji 2014 sa začala iniciatíva v záujme posilnenia slovensko-maďarských dopravných prepojení pod názvom Transhusk Plus, ktorej cieľom je zmapovať prístup k informáciám ohľadne ekologickej/udržateľnej dopravy v slovensko-maďarskom pohraničí, ako aj možnosti rozvoja intermodálneho prepojenia hromadnej a cyklistickej dopravy.

podrobnejšie
ŽELEZNIČNÁ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA AKO PROSTRIEDOK UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

JAZDI NA BICYKLI, NIE NA AUTE, ALEBO POSILŇOVANIE SLOVENSKO-MAĎARSKÝCH DOPRAVNÝCH PREPOJENÍ PO ŽELEZNICI A NA BICYKLI Patince, Slovensko

podrobnejšie
ÚVODNÁ KONFERENCIA PROJEKTU TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ DOPRAVY PROSTREDNÍCTVOM ZLEPŠENIA INFORMAČNÝCH SLUŽIEB A INTERMODALITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ

Miesto konania: Wellness hotel, Patince – Konferenčná sála sever Termín konania: 29. máj 2014 (štvrtok), 12:00 - 15:00 Predsedajúci: Delinke Bejczy

podrobnejšie
1 2 3