English Magyar Slovenský

Správy

Cykloportál

Aplikácia umožňuje prezerať niekoľko objektov, ktoré sú usporiadané do logických kategórií, nazývané vrstvy. Všetky vrstvy spoločne tvoria geodatabázu.

podrobnejšie
Dopravné vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom – online aplikácia

Táto aplikácia predstavuje dopravné vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom, ktoré boli riešené v rámci projektov TransHUSK a Transhusk Plus (www.transhusk.eu). Aplikácia zobrazuje smerovanie a dochádzanie obyvateľov v Slovensko-maďarskom pohraničí. Údaje o dopravnom správaní obyvateľov v regióne so zameraním na cezhraničnú dopravu boli získané prostredníctvom: • Dopravno-sociologických prieskumov v domácnostiach (TransHUSK - rok 2013 a Transhusk Plus - rok 2014) a • Smerového dopravného prieskumu na vybraných hraničných priechodoch (TransHUSK - rok 2013). Dopravno-sociologické prieskumy v domácnostiach boli robené na základe dotazníkového prieskumu, ktorý zachytil vopred stanovenú vzorku populácie a opísal dopravné návyky populácie, v závislosti na ich sociálno-ekonomickom postavení. Prieskumy boli vykonané na Slovensku, rovnako ako v Maďarsku na konci roka 2013 a na konci roka 2014.

podrobnejšie
Socio-ekonomická charakteristika – online aplikácia

Táto aplikácia prezentuje a tiež umožňuje vytvárať účelové grafické výstupy špecifických ukazovateľov (na úrovni LAU 1 alebo NUTS 3), ktoré boli použité v rámci "Štúdie uskutočniteľnosti s cieľom vytvoriť intermodálnych väzieb medzi verejnou a cyklistickou dopravou" (ďalej len "Štúdia"). Cieľom štúdie bola analýza dopravného systému v Maďarsko-Slovensko pohraničí so zameraním na udržateľný cestovný ruch.

podrobnejšie
Obnovenie osobnej dopravy na železničnej trase Rajka-Bratislava

Obnovenie osobnej dopravy na železničnej trase Rajka-Bratislava Németh Béla projektmenedzser GYSEV

podrobnejšie
Dobré príklady rozvoja cyklodopravy na maďarskej strane maďarsko-slovenského pohraničia

Dobré príklady rozvoja cyklodopravy na maďarskej strane maďarsko-slovenského pohraničia Szőllőssy Balázs Kerékpáros Magyarország Szövetség, projekt menedzser

podrobnejšie
1 2 3