English Magyar Slovenský

Project partners

Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. küldetése elősegíteni a fenntartható, elsősorban belső erőforrásokra épülő térségfejlesztési folyamatokat, kiemelten alapozva a helyi közösségépítésére, valamint partnerségi- és hálózati együttműködések létrehozására hazai- és nemzetközi szinten egyaránt. Célja, hogy a régióban tevékenykedő önkormányzatok- vállalkozások és civil szakmai szervezetek hálózati kooperációját térségi- megyei- és régiós szinten egyaránt felerősítse, növelve a fejlesztési programok hatékonyságát. Kiemelten fontos számunkra a területfejlesztés- és a vidékfejlesztés szempontrendszerének és módszertanának harmonizálására épülő magas színvonalú szakmai szolgáltató tevékenység feltételrendszerének megteremtése. A fenti célok elérése érdekében a szervezet az alábbi három fő területen végez tevékenységeket: határon átnyúló fejlesztések, transznacionális projektek, terület- és vidékfejlesztési hálózati programok. Szervezetünk székhelye Szombathelyen van, emellett Győrben és Gelsén tartunk fenn telephelyet. A teljes- és részmunkaidős munkatársak száma 16 fő.

www.westpannon.hu

Back